All posts tagged ‘: BOMEN

Mus(t) en mis(t)

blog 27 december 2021

Vogels kijken, werken en wandelen in de mist. Ik protesteerde van de zomer nog toen ze de bosjes op de Rozenlaan achter ons huis gingen ruimen. De mussenbosjes noem ik ze. Want dat bosje klonk altijd vol mussen getjilp. Zelfs de provincie kwam er aan te pas. Een vriendelijke meneer belde terug. Helaas was het […]